Přístrojové vybavení
Chci objednat
Topcon SL 1E
Štěrbinová lampa

 

Štěrbinová lampa je speciální mikroskop, který umožňuje nahlédnout dovnitř oka a podrobně vyšetřit jeho jednotlivé součásti. Pacient si při vyšetření opře čelo a bradu o speciální konstrukci a lékař postupně prohlédne obě oči. Někdy je nutné pro lepší přehlednost nakapat do oka léky, které rozšiřují zornici. Široká zornice i po skončení vyšetření zpravidla zhoršuje pacientovo vidění do blízka a zvyšuje jeho citlivost na světlo. Tyto příznaky však vyprchají spolu s účinkem léků do několika hodin.

Nidek autoref
Autorefraktometr

 

Autorefraktometr je přístroj pro automatické určení parametrů oka, promítá obraz na sítnici a analyzuje počet dioptrií potřebný ke korekci zraku. Refraktometr dokáže velice rychle a přesně určit mohutnost optického systému oka (dioptrie), autokeratorefraktometr pak vyhodnotí i zakřivení rohovky, cylindr a osu potřebné ke korekci v hodnotách zaokrouhlených na 1 desetinné místo.
Autorefraktometr má opěrky na čelo a bradu pro snazší držení hlavy v jedné poloze. Pacient se zadívá do okuláru, ve kterém lze vidět obrázek (například létající balon), na který se má zaměřit. Po krátkém, cca půlminutovém hodnocení z refraktometru vyjedou naměřené hodnoty.

Autorefraktometr odborníkovi šetří čas při zjišťování přibližných parametrů oka, aby mohl rovnou přejít k přesnějšímu určení a věnovat více času pacientovi.

 Nidek tonomet
Bezkontaktní tonometr

 

Tento přístroj vyšle do vyšetřovaného oka proud vzduchu a podle rychlosti vzduchu, který se odrazí zpět, vypočítá tlak uvnitř oka.
Pomocí tohoto vyšetření může lékař určit tlak uvnitř vašeho oka. Tento tlak závisí množství nitrooční tekutiny, která se v oku nachází. Pokud se jí vytvoří více než jí stačí odtéci, nitrooční tlak se zvyšuje. Největším nebezpečím zvýšeného nitroočního tlaku je poškození zrakového nervu, tedy rozvoj zeleného zákalu

Zeiss HFA3

Počítačový Perimetr Zeiss HFA 3

 

 
Pomocí perimetru se vyšetřuje pacientovo zorné pole. Toto vyšetření má důležitou úlohu při diagnostice mnoha očních i neurologických onemocněních.Princip tohoto vyšetření je jednoduchý – pacient se posadí a pohledem fixuje předem daný bod před sebou, v prostoru před ním poté přístroj vytváří zrakové podněty a pacient stiskne tlačítko, když tyto podněty zaznamená.
Používá se počítačový perimetr, který má opěrku pro pacientovu hlavu, pacientovi se při vyšetření zakryje jedno oko a druhým okem pak hledí na určený bod před sebou, v prostoru před ním se na obrazovce přístroje objevují světelné záblesky a pacient mačká tlačítko, když je zaznamená. Obdobně se pak postupuje pro druhé oko. Počítač poté vytiskne graf se zorným polem vyšetřené osoby.
 
 Medmont M700
Počíítačový Perimetr Medmont M700

 

 

Zeiss OCT 500 HD

Zeiss Cirrus HD-OCT 500 - optický koherentní tomograf

 

Optický koherentní tomograf je jedinečný přístroj, který nabízí 3 možnosti diagnózy: Makula - RNFL - onemocnění zrakového nervu. Tyto tři druhy informací, které OCT3 produkuje, vyobrazují obraz sítnice v nejvyšší možné kvalitě a rozlišení.

Kompletní náhled na průřez sítnicové struktury produkuje reálné obrázky části tkáňové struktury. Výsledkem jsou data pro diagnózu a léčení onemocnění sítnice nebo onemocnění glaukomem.

Jedná se o nejnovější přístroj z dílny Carl Zeiss.

Zeiss OCT3
ZEISS OCT3 stratus - optický koherentní tomograf

 

 Pachymeter
Pachymetr

 

Tento přístroj slouží pro ultrazvukové měření tloušťky rohovky.

Při měření nitroočního tlaku je důležité vědět, jaká je tloušťka rohovky měřeného oka. Pokud je rohovka významně silnější nebo naopak výrazně tenčí, než odpovídá průměru v populaci, je nutné naměřené hodnoty přepočítat podle určitého koeficientu.
Často se ukáže, že pacient je delší dobu sledován a léčen pro glaukom kvůli vysokému nitroočnímu tlaku, ale ve skutečnosti je po přepočtu jeho tlak zcela normální.
A opačně – může se stát, že díky tenké rohovce měříme falešně dlouhodobě nízký nitrooční tlak, takže glaukom není pravděpodobně dobře kompenzován.
Pro vyšetření ultrazvukovým pachymetrem je nutné rohovku znecitlivět anestetikem v kapkách.

Heine direct oftalmoscope
Přímý oftalmoskop

 

Ruční přenosné zařízení se zabudovaným osvětlením umožňující očnímu lékaři jednoduché vyšetření sítnice. Obraz sítnice je sledován jedním okem přímo z krátké vzdálenosti a je zvětšen úměrně optické mohutnosti oka. Vyšetření různých oblastí sítnice dosáhneme změnou náklonu oftalmoskopu, případně změnou pohledového směru vyšetřovaného oka. Přímá oftalmoskopie přináší možnost detailního vyšetření, ale je málo přehledná.
Neprimy oftalmoskop
Nepřímý oftalmoskop

 

umožňuje vyšetření sítnice z větší vzdálenosti za použití vyšetřovací čočky. Oční lékař ji drží před okem ve vzdálenosti odpovídající její ohniskové vzdálenosti a přes tuto čočku osvětluje zadní segment a zároveň pozoruje obraz sítnice, který se zobrazí jako reálný a převrácený mezi okem lékaře a vyšetřovaného. Je méně zvětšený než při přímé oftalmoskopii, ale díky použití spojky je zobrazena větší část sítnice a vyšetření je tak přehlednější. Navíc umožňuje prostorový vjem díky pozorování obrazu oběma očima.
 Tomey chart panel 2
LCD optotyp

 

LCD monitor se zobrazením určitých znaků různé velikosti (např. písmen), které pacient čte z dané vzdálenosti. Tento přístro slouží ke stanovení zrakové ostrosti.

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pro rychlé objednání volejte :

Telephone-icon1

Ordinace Praha - Mazurská

Telefon : +420 233 901 327
Mobil :    +420 739 838 281

 

    Ordinace Hradec Králové

Telefon : +420 495 514 552

Mobil :    +420 732 426 991

 

Ordinace Jaroměř

Telefon : +420 493 036 073

Mobil :    +420 730 151 757

 

Mazurská 484/2, Praha 181 00