FAQ
Chci objednat

Jaký je rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem?

 

Šedý zákal (neboli katarakta) je zkalení oční čočky. Projevuje se postupným zhoršováním zraku, pacient si obvykle stěžuje, že vidí hůře do dálky a na televizi. Postižení zraku u šedého zákalu řešíme operačně. Zkalenou oční čočku chirurg odstraní a na její místo implantuje čočku umělou. Tento zákrok je dnes prováděn ambulantně, bez celkové narkózy, je velmi šetrný a má prakticky okamžitý efekt. Velmi často se pacient obejde bez některých brýlí, dokonce je možné implantovat i multifokálni umělou čočku.
katarakta
obr. katarakta – zkalení nitrooční čočky


U zeleného zákalu (neboli glaukomu) nemusí k vážné poruše zraku dojít vůbec (je-li ovšem diagnostikován včas). Pokud už ke ztrátě zraku dojde, je bohužel trvalá a nevratná, protože jde o postižení nervových vláken sítnice a zrakového nervu.

glaukom
obr. glaukom – postižení zrakového nervu

Glaukom se na rozdíl od katarakty nedá odstranit. Léčba je dlouhodobá, obvykle celoživotní. Glaukom progreduje vždy! Onemocnění ale můžeme terapií prakticky stabilizovat natolik, že se kvalita zraku během života podstatně nezhorší. Důležitá je spolupráce pacienta s lékařem a hlavně časný záchyt. Proto zdůrazňujeme preventivní vyšetření.
Pokud vám lékař sdělí, že vzhledem k vyššímu nitroočnímu tlaku byste mohli mít glaukom, není třeba propadnout panice. Jestliže nitrooční tlak pouze mírně přesahuje hranici 21 torrů nebo je vaše rohovka výrazně silnější (viz pachymetrie) a nejsou přítomny žádné známky poškození zrakového nervu, není to ještě glaukom. Někteří lidé mají nitrooční tlak zvýšený po celý život a jejich vidění je bezvadné. Takové pacienty je však třeba pravidelně sledovat, nejlépe opakovaným tomografickým vyšetřením zrakového nervu na OCT.

 

Je možné glaukomu předejít?

Vzniku glaukomu není možno zabránit, lze jej pouze včas zjistit.

 

Jaký je normální nitrooční tlak?

Hodnoty nitroočního tlaku jsou u zdravého oka v průměru 11-21 mmHg. Někteří pacienti ovšem mohou mít trvale tlak nad horní hranicí, a přesto u nich nikdy nedojde k rozvoji glaukomu. Naopak i u nižšího tlaku může dojít k závažnému poškození zrakového nervu. Výše tolerovaného tlaku je velmi individuální.


Jak se vysoký nitrooční tlak projeví?

Pacienti si lehkého zvýšení tlaku nevšimnou. Velké zvýšení nitroočního tlaku může být provázeno zhoršeným viděním, bolestmi oka a hlavy, často i celkovým zchvácením, nevolností a zvracením. Potom může jít o takzvaný akutní glaukom. Při akutním glaukomu je důležité okamžitě vyhledat očního lékaře, oku bezprostředně hrozí oslepnutí.


Může vést glaukom až ke ztrátě zraku?

Ano. Neléčený glaukom skutečně vede ke ztrátě zraku. U převážné většiny pacientů zůstává zrak při vhodné léčbě po desítky let zachován. Pro dlouhodobé zachování zraku je velmi důležitá dobrá spolupráce pacienta s lékařem a hlavně co nejčasnější záchyt onemocnění.


Je možné zelený zákal zcela vyléčit?

Glaukom (zelený zákal) je onemocnění, které vyžaduje trvalou léčbu a sledování. Glaukom se odstranit nedá, ale dá se zpomalit nebo prakticky zastavit. U některých pacientů vystačíme s celoživotní aplikací očních kapek, u jiných je nutný laserový nebo chirurgický zákrok. V některých případech odolává bohužel zelený zákal veškeré dostupné léčbě.


Může kouření nějakým vážným způsobem ohrozit léčbu zeleného zákalu?

Léčení zeleného zákalu spočívá kromě snižování nitroočního tlaku také ve snaze o co nejlepší prokrvení cévního řečiště oka. Kouření působí nepříznivě právě na cévní zásobení.


Při glaukomu jde o ztrátu nervových vláken. Lze nějak objektivně zhodnotit stav zrakového nervu?

Nervová vlákna lze zhodnotit pomocí analyzátorů, například OCT.

 

Je onemocnění glaukomem dědičné?

Chronický prostý glaukom je onemocnění s významným rizikem dědičnosti. Vzhledem k tomu doporučujeme pravidelné kontroly u očního lékaře, aby bylo možno případné onemocnění podchytit včas. Riziko stoupá s věkem, dalšími onemocněními jako např. diabetes, vysoký nebo naopak velmi nízký krevní tlak, cévní choroby, krátkozrakost atd.

Rychlý kontakt - Praha

Pole označená * jsou povinná

Rychlý kontakt - Hradec Králové

Pole označená * jsou povinná

Rychlý kontakt - Jaroměř

Pole označená * jsou povinná

Zadejte Váš dotaz

Pole označená * jsou povinná

Aktuálně z ordinace

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pro rychlé objednání volejte :

Telephone-icon1

Ordinace Praha - Mazurská

Telefon : +420 233 901 327
Mobil :    +420 739 838 281

 

    Ordinace Hradec Králové

Telefon : +420 495 514 552

Mobil :    +420 732 426 991

 

Ordinace Jaroměř

Telefon : +420 493 036 073

Mobil :    +420 730 151 757

 

Mazurská 484/2, Praha 181 00