CENÍK POSKYTOVANÉ PÉČE

Ceník péče platný od 7.2.2022 NEHRAZENÝ z veřejného zdravotního pojištění.

OCT (optická koherentní tomografie) 350 Kč / oko
Pachymetrie (měření tloušťky rohovky) 100 Kč / oko
Kontaktní čočky - 1. vyšetření 800 Kč
Kontaktní čočky - kontrolní vyšetření 100 Kč
Kompletní vyšetření bez pojištění - samoplátce 1250 Kč
Kontrolní vyšetření bez pojištění - samoplátce 750 Kč
Vystavení receptu pro samoplátce 50 Kč
Storno poplatek za neomluvenou absenci 300 Kč
Vystavení receptu do 24h 100 Kč

Jakákoli kontrola pacienta v kontaktních čočkách lékařem
(pokud jsou KČ zakoupeny jinde než v naší ordinaci)

390 Kč
Vyplnění formuláře "Oznámení o pracovním úrazu" 400 Kč
Vyplnění formuláře "Bolestné při pracovním úrazu" 400 Kč
Zbrojní průkaz 700 Kč
Řidičský průkaz - amatér 600 Kč
Řidičský průkaz - profesionál 1000 Kč
Jägrův test 200 Kč
Vyšetření stability slzného filmu - obě oči 200 Kč
Vyšetření pro zaměstnavatele 450 Kč
Výpis z dokumentace 200 Kč
Výpis pro úřad práce 200 Kč
Svářečský průkaz 350 Kč
Propadnutí a nové vypsání poukazu na brýle, receptu 60 Kč
Vyplnění cizojazyčných dotazníků
za každých i započatých 15 min ( nejméně 300,- )
200 Kč / 15 min
Překlad lékařské zprávy do anglického jazyka 1000 Kč
Nadstandardní vyšetření – vyšetření mimo ordinační hodiny, tedy mimo běžné objednací hodiny 2.000 Kč

OPERACE VÍČEK

chirurgický materiál, pooperační kontrola, převaz, extrakce stehů 

Horní víčka

5.000 Kč / oko
Dolní víčka 5.500 Kč / oko

EXCIZE LÉZE VÍČKA

vyšetření, převaz, extrakce stehů - papilom, lipom, veruka,dermoid 

Drobné léze víčka

900 Kč
Větší léze 1.500 Kč

XANTHELASMA

vyšetření, převaz, extrakce stehů

jedno víčko

1000 Kč / oko
Ektropium, entropium 2.500 Kč / oko

vstřebatelné - velikost 0,2; 0,3; 0,4 (1 oko)

500 Kč
vstřebatelné - velikost 0,5 (1 oko) 1.100 Kč
nevstřebatelné (obě oči) 3.700 Kč1. Hotovost

2. Platební karta

Platebni karty