Dětská oftalmologie

Dětská oftalmologie

Děti je možné vyšetřit pouze v doprovodu zákonného zástupce. Pokud dítě přijde na vyšetření s prarodiči, s chůvou nebo jinou osobou, musí být doprovázející osoba zplnomocněna zákonným zástupce. Vzor plné moci ke stažení zde.

Průběh komplexního vyšetření

Komplexní vyšetření zraku dítěte trvá téměř 3 hodiny. Víme, že vyšetření zraku je pro dítě náročné jak na spolupráci, tak i na trpělivost, proto všichni naši odborníci postupují tak, aby se dítě cítilo dobře a berou ohled na jeho možnosti. I z toho důvodu může během celého procesu vyšetření dojít ke zdržení a delší době čekání. 

1

Založení karty a sepsání anamnézy

Nejprve je dítěti založena karta pacienta včetně jejího zadání do elektronického systému. V rámci založení karty je zjišťována i anamnéza, v rámci které se sestra ptá na otázky zaměřené na vidění dítěte, šilhání, porodní průběh, prodělaná onemocnění a na oční vady vyskytující se v rodině. 

2

Základní měření na přístrojích (závisí na věku dítěte)

 

  • Měření orientační hodnoty dioptrií
  • Měření nitroočního tlaku

3

Vyšetření před rozkapáním

Zkouška ostrosti vidění, kdy dítě poznává obrázky nebo jiné značky. 
Zakrývací testy, podsvícení bodového zdroje světla, zhodnocení postavení očí a případné stanovení druhu šilhání. Měření za účelem posouzení spolupráce očí, stanovení úhlové odchylky os vidění obou očí, zhodnocení prostorového vidění a další přístrojová vyšetření. Orientační test zrakové ostrosti v domácím prostředí můžete vyzkoušet zde.

4

Cykloplegie - rozkapání očí

Do každého oka je kápnuta jedna kapka. Než začnou kapky účinkovat, je nutné počkat cca. 40 – 45 min (v té době mohou rodiče s dítětem odejít se projít nebo mohou zůstat v čekárně). Cykloplegie je důležitá, protože dočasně vyřazuje funkci svalu, který drží oční čočku a s jehož pomocí se oko přizpůsobuje vidění nablízko. Působení kapek může přetrvávat až 48 hodin - projevuje se rozšířenou zornicí.

Následně probíhá:

  • Přístrojové měření dioptrií očí
  • Prosvícení očních médií štěrbinovou lampou
  • Kontrola očního pozadí oftalmoskopem

5

Závěrečná konzultace s dětským očním lékařem

 

  • Sdělení a vysvětlení všech výsledků vyšetření a měření rodičům
  • Stanovení prognózy vývoje a stanovení postupu léčby
  • Případné předepsání brýlí a objednání na ortoptická a pleoptická cvičení
Nepodchycení či nedostatečná léčba = celoživotní hendikep.

Pokud tedy máte jakékoliv podezření či jen chcete mít jistotu, že je vaše dítě v pořádku, objednejte se na vyšetření. Vždy je lepší jedna zbytečná návštěva u lékaře než cokoliv zanedbat.